Nyheder fra MiljøForum Fyn
Vis nyhedsbrevet i en browser
MiljøForum Fyn
Dokumentation på materialers bæredygtighed efterspørges

Dokumentation på materialers bæredygtighed efterspørges

Bæredygtighed er i fremgang, også i byggebranchen. Alene i 2013-2015 oplevede markedet for materialer og komponenter til bæredygtigt byggeri en vækst på 28%. Et forretningsområde, som MiljøForum Fyn i samarbejde med InnoBYG har gravet dybere i ved at etablere et forretningsnetværk for virksomheder, der leverer produkter til bæredygtigt byggeri.
 
 
Nyt Advisory Board

Nyt Advisory Board for MiljøForum Fyn - Bæredygtigt Byggeri

På et velbesøgt årsmøde blev der i starten af juni etableret et helt nyt Advisory Board for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri.

Opgaven for det nye Advisory Board bliver at give sparring på udvikling og gennemførelse af klyngens strategiske udviklingsplan så de aktiviteter, der tilbydes medlemmerne er i tråd med de ønsker og udviklingsmuligheder, der er i branchen.
 
 
Velkommen til 2 nye medlemmer

Velkommen til to nye medlemmer

To nye virksomheder er blevet en del af MiljøForum Fyns netværk. De kan glæde sig til at få ny viden, flere forretningsmuligheder og udveksle erfaringer med andre engagerede bæredygtigt-byggeri-virksomheder. Velkommen til STARK og Bonnesen Advokater. Vi glæder os til samarbejdet.

Læs mere om STARK og Bonnesen Advokater.
 
Arrangementer

Vi bygger Fyn - Netværksmøde #8

Onsdag den 29. august kl. 15.30-18.00
Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense C
Dansk Byggeri, IDA Fyn, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn inviterer virksomheder til endnu et fyraftensmøde i ”Vi Bygger Fyn”. Netværket har fokus på rekruttering af arbejdskraft, innovation og nyt knowhow indenfor byggeri og anlæg samt formidling af aktuel viden om de kommende større fynske byggeprojekter. Se programmet og tilmeld dig her.

Bæredygtigt byggeri med DGNB

Torsdag den 6. september kl. 10.00-15.00
Yellow Conference Room, Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M
Kom og hør, hvad bæredygtighedsordningen for byggeri, DGNB, går ud på, og hvordan en stor dansk tegnestue indarbejder bæredygtighed i projekterne. Når C.F. Møller udfører projekter med DGNB som projekterings- og udførelsesværktøj, varetages både konstruktør-, arkitekt- og ingeniørdiscipliner – særligt i de tidlige faser. Kom og hør om deres erfaringer. Læs mere og tilmeld dig her.

Byggeteknisk temakonference om materialer i det bæredygtige byggeri

Onsdag den 10. oktober kl. 09.30-15.00
Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, Hal C, 5000 Odense C

MiljøForum Fyn holder i samarbejde med Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse, Erhvervsakademiet Lillebælt og InnoBYG en byggeteknisk temakonference om byggematerialer i det bæredygtige byggeri. I løbet af dagen bliver der mulighed for at besøge en række stande, hvor udvalgte materialeproducenter og -leverandører præsenterer deres produkter i en bæredygtig kontekst. Læs mere om konferencen her.
Frameld dig nyhedsbrev