Nyheder fra MiljøForum Fyn
Vis nyhedsbrevet i en browser
MiljøForum Fyn
Første spadestik

Byggeri af fælleshus i Korsløkken sat i gang

Første spadestik til et bæredygtigt fælleshus i Korsløkken er taget, og det forventes at stå færdigt om et års tid. Fælleshuset bliver det grønne hjerte i det nyrenoverede Korsløkken. Som et særligt kendetegn for byggeriet har bygherren, FAB, indgået samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn om at fremme miljø og bæredygtighed i projektet.
 
 
 
Arrangementer 21. april

Byggeklubbens årsmøde og screening af bæredygtighed for bygninger i drift

Den 21. april bliver en begivenhedsrig dag i MiljøForum Fyn. Om morgenen holder byggekluben årsmøde, hvor du kan møde klubbestyrelsen og være med til at sætte dit præg på projektmål og handlinger for 2017. Der bliver rig mulighed for at møde nye medlemmer, som vil præsentere sig selv og deres virksomheder på mødet.
 
 
Omdrejningspunktet for dagens faglige indspark bliver det efterfølgende møde "Screening af bæredygtighed for bygninger i drift". Et nyudviklet screeningsværktøj muliggør en helhedsorienteret prioritering af renoveringsindsatsen for ét eller flere byggerier i drift. Ved at deltage i mødet kan du høre mere om værktøjet og erfaringerne med DGNB for boliger på Fyn. Der vil også være mulighed for at høre mere om bæredygtige etage-og rækkehuse.
 
 

2 nye medlemmer

Med forårets kommen er MiljøForum Fyn- Byggeri blevet 3 medlemmer rigere. Velkommen til:
 
Tilskud til grønne projekter fra MUDP

Finansier dit grønne teknologiprojekt!

Danske virksomheder er fulde af idéer til, hvordan miljøudfordringer kan løses på grønne måder. Flere af idéerne bliver realiseret ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi. MUDP modtager p.t. ansøgninger for 2017. Læs mere om kravene og ansøgningsfristerne her.
 
Arrangementer

Facebook byggemøde

Firmaet Mace, der skal bygge Facebooks datacenter i Odense, inviterer den 30. marts virksomheder til et byggemøde på Odense Rådhus. Deltagerne på mødet vil få mere viden om projektet og om de krav, der stilles til firmaer og arbejdskraft.

Årsmøde 2017 i Byggeklubben

Kom og mød klubbestyrelsen og vær med til at drøfte projektmål og handlinger for 2017. På dagen får du også mulighed for at få indflydelse på bestyrelsens sammensætning. Mødet kommer til at foregå i Forskerparken Odense.

Screening af bæredygtighed for bygninger i drift

Program og invitation til workshoppen følger snarest. Læs mere om "Screening af bæredygtighed for bygninger i drift".

MiljøForum Fyns Årsmøde

Mandag den 29. maj
Sæt X i kalenderen. Program følger snart.

Totalkonceptet

Torsdag den 1. juni kl. 9.00-15.30
Totalkonceptet er en ny metode til opnåelse af omkostningseffektive energibesparelser, hvor man samtidig kan indregne et ønsket investeringsafkast. I samarbejde med Bygherreforeningen arrangerer MiljøForum Fyn en træningsdag, hvor værktøjet gennemgås, og hvor du kan afprøve det på din egen konkrete case. Program og invitation er på vej.
Frameld dig nyhedsbrev