En af Danmarks stærkeste CSR-strateger gæster diplomfest :: Opgrader din miljøledelse med ny viden Vis nyhedsbrev i browser
 
 
 
 
 
 
         
     
MiljøForum Fyn Diplomfest 2015

Stjernespækket diplomfest. Skal du med?

20 miljøbevidste virksomheder får i år certifikat på at have udarbejdet miljøredegørelser ved MiljøForum Fyns årlige diplomfest, der denne gang rammes ind af enestående oplægsholdere, som både kommer for at fejre diplommodtagere og MiljøForum Fyns 15 års jubilæum.
 
Læs mere og tilmeld dig her
Humlebien, Svendborg zoomer ind på totalomkostninger

Svendborg bygger bæredygtigt med dobbelt gevinst

For nylig fejrede Svendborg Kommune rejse-gilde for børneinstitutionen Humlebien.
Byggeriet er et godt eksempel på, hvordan fokus på levetidsomkostninger kan øge byg-ningsmassens kvalitet og samtidig sænke driftsomkostningerne.
 
Målet er at opnå DGNB´s bronzecertificering for bæredygtigt byggeri.
Læs mere...
Erfamøde MiljøForm Fyn - Bæredygtige byggematerialer

ERFA-møde om bæredygtigt byggeri

Torsdag den 12. november zoomer vi ind på kapitlet om materialevalg i byggemanualen - og på, hvordan man driver en byggeplads miljøvenligt.
Hør også om, hvordan DGNB kan bruges som projekteringsværktøj til passivhuse.
 
 
 
Læs mere og tilmeld dig her
 
Temadag om Lovpligtige sikkerhedseftersyn i MiljøForum Fyn

Sæt eftersyn i system

Hvert år er virksomheder forpligtet til at gen-nemføre sikkerhedseftersyn af deres maskiner og værktøjer. Og til at kunne dokumentere disse eftersyn.  
På temamødet den 27. oktober får du overblik over reglerne og blive klar til besøg fra Arbejdstilsynet, når de kigger forbi og checker virksomhedens dokumentation næste gang.
Sidste frist for tilmelding.
 
Læs mere og tilmeld dig her
Miljølederkursus - MiljøForum Fyn

Skab rød tråd i miljøarbejdet

Lær, hvordan du udstikker kursen for virk-somhedens miljøindsats og skaber sammen-hæng mellem risici, miljøpolitikker, mål og planer.
 
Få også en dugfrisk opdatering på, hvad de nye krav i ISO 14001 betyder for din virk-somhed på Miljølederkurset – del 3. 
 
 
Læs mere og tilmeld dig her
 
 
Få inspiration og konkrete ideer fra fynske CSR-virksomheder, når MiljøForum Fyn er medarrangør af Odense Bæredygtigheds-råds arrangement om CSR og bære-dygtighed den 5.november.
 
 

ERFA-møde: Miljøhensyn i byggerier & kemikaliestyring

Kontakt Lars Holm direkte, hvis du vil med. lho@miljoforumfyn.dk
 

Miljøledelse 2 - Sådan kortlægger du virksomhedens miljøforhold

Sidste frist. 
 

Miljøledelse 3: Risikoanalyse, mål og handlingsplan

 

Hvad er en DGNB-certificering og hvornår er et byggeri bæredygtigt?

 
Ekstraordinær chance for at blive undervist i den danske certificeringsmetode for bæredygtigt byggeri - DGNB.
 

Miljøledelse 4: Høst varigt udbytte - gør miljøindsatsen synlig

 
BYGGERI
INDUSTRI
VÆRKTØJER
EFFEKTIV ENERGI